องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลวัดตูม เข้าร่วมประชุม บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม