เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านกรุงศรีธานี หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้แพร่เชื้อ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวางไข่ ภายหลังฝนตกหนักติดต่อกัน ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังและกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เร่งตัดวงจรตัวยุงลายที่มีพาหะไข้เลือดออก ก่อนที่จะแพร่ระบาดออกไปในพื้นที่