สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือ จากสภาพปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจุดไฟเผาในที่โล่ง เป็นภัยพิบัติร้ายแรง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศ มีผลต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน งดการจุดไฟเผาในที่โล่งทุกประเภท โดยความร่วมมือจากทุกท่านจะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ