ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี และอำเภอพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนท่านที่มีอายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพดี และมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ชั้น 2 ลานด้านข้างศูนย์ราชการสะดวก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างเวลา 10.00 – 14.00 น. โดยผู้ที่บริจาคโลหิต ควรเตรียมตัวก่อนมาบริจาคโลหิต ดังนี้

1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง

2. ควรมีสุขภาพสมบูรณ์ดี ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ในระหว่างรับประทานยาใดๆ

3. ควรรับประทานอาหารเช้ามาก่อน และเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ไม่มีไขมัน

4. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

5. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดสามารถฟอกโลหิตได้ดี

6. สุภาพสตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์

7. การบริจาคโลหิตครั้งต่อไปเว้นระยะ 3 เดือน ยกเว้นการบริจาคพลาสมาหรือเกล็ดโลหิต