การจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ โดมกิจกรรม ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม [...]