ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทำหมันแมวและสุนัข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอเชิญประชาชนที่สนใจ นำสุนัขและแมวมารับบริการทำหมัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ** รับจำนวนจำกัด 50 ตัว **

>> บริเวณโดมกิจกรรม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.

สำหรับประชาชนที่สนใจนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมัน ขอให้ท่านติดต่อลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการ โดยนำบัตรประชาชนฉบับจริงที่ระบุที่อยู่ในพื้นที่ตำบลวัดตูม กรณีบัตรประชาชนระบุที่อยู่นอกเขตพื้นที่ตำบลวัดตูม ให้นำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

สามารถติดต่อลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

** ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ภายในวันและเวลาราชการ **

การจัดสรรลำดับเข้ารับบริการ บ้านเลขที่ละ 1 ตัว ก่อน หากมีจำนวนผู้มาลงทะเบียนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จะให้สิทธิเพิ่มเติมกับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วตามลำดับ

สำหรับสุนัขและแมวที่สามารถเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันได้ จะต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ไม่มีอาการป่วย ไม่ตั้งท้อง สุนัขหรือแมว แม่ลูกอ่อนจะทำหมันได้เมื่อลูกมีอายุ 2 เดือน สุนัขและแมวพันธ์หน้าสั้น ไม่รับทำหมัน เนื่องจากเป็นบริการนอกสถานที่ ไม่ได้ใช้เครื่องดมยาสลบจึงมีภาวะเสี่ยงต่อการกดการหายใจมากกว่าสุนัขหรือแมวทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3570-4758, 06-5748-4755 หรือสอบถามได้ทางเพจเฟซบุ๊กและบัญชีทางการไลน์ อบต.วัดตูม