ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ในพื้นที่การปลูกข้าวโพดของเกษตรกร เพื่อดำเนินการป้องกันกำจัดต่อไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม