องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดตูม ขอเชิญชวนชาวตำบลวัดตูมทุกท่านร่วมเต้นแอโรบิค ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ป้องกันโรค บริเวณลานกีฬา หมู่บ้านกรุงศรีธานี ตั้งแต่เวลา 17.30 – 18.30 น. ในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์