ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอนที่ 1 https://youtu.be/5bGMqMEWTjA

ตอนที่ 2 https://youtu.be/WgK8MPLyjK4

ตอนที่ 3 https://youtu.be/sa5AF

ตอนที่ 4 https://youtu.be/ktTDSrmz5mA