ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

– ประเภทเรียนดี/ความสามารถพิเศษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – กุมภาพันธ์ 2559
– ภาคปกติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – มิถุนายน 2559
– และภาคนอกเวลาราชการ รับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-6900 – 99 ต่อ 7008, 7013-7
เว็บไซต์ www.chandra.ac.th