ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม (เพิ่มเติม)