ดาวน์โหลด  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

 

ดาวน์โหลด ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2561

Download Saledetail