ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการการค้าน้ำมันและก๊าซ ตัวอย่างเช่น ปั๊มหัวจ่าย น้ำมันหลอดมือหมุน น้ำมันตู้อัตโนมัติ ไปจดทะเบียนและชำระภาษีสถานการค้าน้ำมันหรือก๊าซ และผู้ประกอบกิจการโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท ชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท ที่ให้บริการพักค้างรายวัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับแนวทางวิธีขั้นตอนการจดทะเบียนและการชำระภาษี ตลอดจนบทกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบ สามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม www.wattum.go.th หรือที่เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเร่งรัดพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3579-6441