ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์บริการ หมอพร้อม DID เป็นบริการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบหมอพร้อม DID เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพ สัญญาณชีพ การรักษาพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ ดูรายการจ่ายยา ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

ขอเชิญชวนชาวตำบลวัดตูมทุกท่าน ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ หมอพร้อม DID ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตูม ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยขอให้นำบัตรประชาชนฉบับจริง และโทรศัพท์มือถือ มาด้วย