องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดบริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ท่านเจ้าของสุนัขและแมวภายในเขตตำบลวัดตูมทุกท่าน กรุณาแจ้งข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในการดูแลของท่าน ประกอบด้วย ชื่อสัตว์เลี้ยง เพศและอายุสัตว์เลี้ยง โดยขอรบกวนให้ท่านเจ้าของสุนัขและแมว นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย สามารถขอ ขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3570-4758 ภายในวันและเวลาราชการ หรือทางเพจเฟซบุ๊ก ค้นหาคำว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หรือบัญชีทางการไลน์ ค้นหาคำว่า อบต.วัดตูม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564