การเปิดบริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดบริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ท่านเจ้าของสุนัขและแมวภายในเขตตำบลวัดตูมทุกท่าน กรุณาแจ้งข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในการดูแลของท่าน รายละเอียดการแจ้งข้อมูลตามแบบขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว

โดยขอรบกวนให้ท่านเจ้าของสุนัขและแมว นำบัตรประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในช่องทางต่างๆ ที่ท่านสะดวก ดังนี้
– ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
– ติดต่อแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3570-4758 หรือ 09-4308-8309 ภายในวันและเวลาราชการ
– ติดต่อทางเพจเฟซบุ๊ก ค้นหาคำว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
– ติดต่อทางบัญชีทางการไลน์ ค้นหาคำว่า อบต.วัดตูม

ดาวน์โหลดแบบขึ้นทะเบียน

แบบขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว ประจำปีงบประมาณ 2565