การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย และผลกระทบอื่นๆ

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพระนครศรีอยุธยา