ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณข้างบ้านนางเกษม ทรัพย์มาร หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณข้างบ้านนางเกษม ทรัพย์มาร หมู่ที่ 2 ตำบลวัดตูม