ไตรมาสที่ 4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ไตรมาสที่ 4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP