สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565