สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564