สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564