สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563