ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ อบต.วัดตูม เรื่อง สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565