ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Excel

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ PDF

Report Progress Purchase Wattum 2567 PDF