ประกาศโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ พร้อมถมดินและเทพื้น คสล. รอบหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 4 (วัดท่าโขลง) ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา