ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล(แบบแชมเปญ) ความจุ 20.00 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 250.. ม. หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบแชมเปญ) หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม