ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณวัดตูม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 3 บริเวณวัดตูม