ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัฑณ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ