ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 4 รายการ (ขายรวม) โดยวิธีการยื่นซองประมูลราคา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 4 รายการ (ขายรวม) โดยวิธีการยื่นซองประมูลราคา