ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ อบต.วัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล