ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 3