ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม ลึกไม่น้อยกว่า 250.0 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำประปา ม.5