ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกอดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)