ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 298 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192 ตารางเมตร บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม