ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางทองสุก บุรีงาม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง