ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมขยายดินถมคันทางพร้อมลงลูกรังถนนบ้านสายกลาง ระยะทางรวม 355.00 เมตร บริเวณถนนบ้านสายกลาง หมู่ 2 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง