ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม

2. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม

3. โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวัดตูม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์