ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา