ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล บริเวณวัดตูม หมู่ที่ 3 ตำบลวัดตูม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)