ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ขอบเขตการดำเนินงาน จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ