• Version
  • Download 4
  • File Size 108.32 KB
  • File Count 1
  • Create Date เมษายน 9, 2020
  • Last Updated กรกฎาคม 9, 2020

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม