• Version
  • Download 0
  • File Size 160.20 KB
  • File Count 1
  • Create Date มีนาคม 29, 2019
  • Last Updated กรกฎาคม 21, 2020

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม)