• Version
  • Download 0
  • File Size 375.88 KB
  • File Count 1
  • Create Date ตุลาคม 16, 2019
  • Last Updated สิงหาคม 3, 2020

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ณ จุดบริการงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562