• Version
  • Download 1
  • File Size 43.94 KB
  • File Count 1
  • Create Date มิถุนายน 30, 2017
  • Last Updated กรกฎาคม 17, 2020

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม