[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 11
  • File Size 2.25 MB
  • File Count 1
  • Create Date ธันวาคม 27, 2022
  • Last Updated พฤศจิกายน 6, 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมในปีที่ผ่านมาดังกล่าว จึงขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน