[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 2.30 MB
  • File Count 1
  • Create Date มีนาคม 15, 2024
  • Last Updated มีนาคม 15, 2024

การดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาพัฒนาวัด ชุมชนฯ ประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาพัฒนาวัด ชุมชน “การบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเตรียมการจัดทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีกำหนดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดตูม ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้ง เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี

ผู้เข้าร่วมโครงการ : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงานตำบลวัดตูม ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนชาวตำบลวัดตูม

- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดตูม พระอารามหลวง

- เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดตูม พระอารามหลวง

3Activity Moral Wattum 2567