• Version
  • Download 0
  • File Size 1.35 MB
  • File Count 1
  • Create Date กุมภาพันธ์ 1, 2019
  • Last Updated สิงหาคม 4, 2020

กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562