• Version
  • Download 5
  • File Size 236.24 KB
  • File Count 1
  • Create Date กรกฎาคม 2, 2020
  • Last Updated กรกฎาคม 2, 2020

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานของผู้บริหาร