• Version
  • Download 1
  • File Size 163.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date ตุลาคม 1, 2018
  • Last Updated กรกฎาคม 13, 2020

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561